להגשת מועמדות לתוכנית העתודה הניהולית של החברה למתנ"סים – מחזור ד'

קול קורא
להגשת מועמדות לתוכנית העתודה הניהולית של החברה למתנ"סים –
מחזור ד'
בימים אלה נפתחת ההרשמה לתוכנית העתודה הניהולית של החברה למתנ"סים,
להובלת מרכזים/מנהלים קהילתיים – מחזור ד'.

קראו את הקובץ

מוניר זבידאת
ראש המועצה