עבדו זבידאת

מנהל מחלקת החינוך

משרד: 04-9832043

נייד: 052-8797601

דוא”ל: abdo@bosmat.org.il


החינוך הוא הגורם המרכזי בעיצובה של כל חברה, חשיבות החינוך ותרומתו לעתיד בסמת טבעון ותושביה מציבים למועצה אתגר חשוב וראשון בסדר העדיפויות היישובי ועל כן מקדישה לו המועצה משאבים רבים.

חזון ישובי-חינוכי

בבסמת טבעון מערכת חינוכית אחת, הפועלת בסינרגיה וברצף חינוכי מגן עד כיתה י”ב עבור כל ילדי היישוב, במסגרת פורמאלית ובלתי פורמאלית. הבוגר שלנו אחראי, בעל כלים וכישורי חיים ובעל ערכים של כבוד הדדי, זיקה למורשת, שייכות ומעורבות בקהילה. בתי הספר בתחומי המועצה אוטונומיים, מאובזרים ומעודכנים לשנות ה-2000. כמו כן, הקהילה היישובית הינה קהילה מעורבת ותומכת לעשייה החינוכית. בצורה זו, מבטא חזון היישובי מערכת חינוך הוליסטית עבור כל ילד ונער במועצה המקומית בסמת טבעון.

מספר מוסדות החינוך לשנת הלימודים תשע``ו :

16 גני ילדים , 3 בתי ספר יסודיים ותיכון מקיף.

תכניות בינוי והרחבה  עתידיים:

שתי יחידות גני ילדים .

הרחבת בית ספר יסודי בסמת טבעון ל 18 כיתות  .

בניית אולם ספורט .

מסגרות ותכניות ייחודיות :

גני ילדים :

א. תכנית אהבת הספר: מופעלת בגני החובה (במסגרת תכנית שיקום שכונות).

ב. תכנית אור: טיפול בילדים בפרופיל 7 .

ג. גנים ירוקים: איכות סביבה.

ד. תכנית אומנות: פיתוח מיומנויות מוטוריות .

בתי ספר יסודיים:

א. תוכנית צילה : תוכנית העשרה עד שעה 16:00 .

ב. תוכנית קרב : בכל בתי ספר יסודיים להעשרה לימודית .

ג. אופק חדש : כל בתי הספר נמצאים ברפורמה אופק חדש .

ד. תוכנית בטרם : תוכנית בנושא בטיחות בדרכים .

ה. מועדוניות : ביישוב מופעלות שלוש מועדוניות במטרה לשמור על הרצף החינוכי והחברתי (45 ילדים ).

ו. מסגרות קיץ בתקופת החופש הגדול.

בית ספר מקיף בסמת טבעון :

א. תכנית תלם :  תמיכה לימודים וחברתית .

ב. עוז לתמורה : בית הספר שנה שלישית ברפורמה החדשה .

ג. קורס פסיכומטרי לתלמידי התיכון .

ד. הפעלת תכניות והרצאות לקהילה לחיזוק הקשר עם ההורים  (שיקום שכונות)

ה. תכנית מיכאל למצוינות .

ו. פתיחת מגמות טכנולוגיות: טיפוח ועיצוב שיער, אלקטרוניקה , חשמל בית .

ז. רמזור לצפון: תגבור במתמטיקה.

ח.תכנית מל”א מרחב לימודי אחר.

קבס:

הפעלת תכנית למניעת נשירה .

תכנית שיקום שכונות:

תכנית המנוהלת על ידי עובדת סוציאלית, במסגרתה:

 •  הפעלת פרויקט הנקרא: “אחרי הצלצול” המוצע לילדי כיתות א’ ואימהות.
 •  פרויקט תגבורים לילדים ונוער בסיכון הכוללים הכשרות וסדנאות, רכיבה על סוסים, לימודי אנגלית, ODT.
 •  הון אנושי בקהילה פעילות העצמת נשים (אימהות התלמידים): הכרת הארץ, בישול וקונדיטאות, זומבה, איפור, אמנות ותכשיטנות.

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון:

תכנית המפעילה את “תכנית אור” לגיל הרך, מועדוניות ומרכז נוער ישובי לבני הנוער.

תכנית “עיר ללא אלימות”:

תכנית עיר ללא אלימות היא מודל עבודה חדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות בישוב ברמה עירוניתמערכתית. התכנית מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות של אלימות ובכללן אלימות במשפחה, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי ספר ואלימות עבריינית, תוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השונים, וגיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, משטרה, בריאות) במטרה לפתור את בעיות האלימות בעיר.

תכנית חומש:

שעות תגבור, פסיכומטרי, אבחונים דידקטיים, ליווי מוסדי, הדרכה, שעות פרא רפואי לגני ילדים, ליווי מנהלים.

 • בתי ספר במועצה מקומית בסמת טבעון
 • פרטי התקשרות עם מוסדות חינוך
 • שם המוסד מנהל/ת נייד מזכירות ושרתים משרד נייד
  בית הספר
  בית ספר יסודי בסמת סולא זבידאת נעראני 052-5315957 יוסרא זבידאת 04-9832850
  עורסאן זבידאת 052-4545841
  בית הספר המשותף זבידאת חמדה חילף 050-7362760 סומייה חילף 052-4390724
  סומייה זבידאת 054-6902204
  עלי רחיבי 052-4264280
  בית ספר יסודי חילף עאוני זועבי 054-4250383 מנאל חילף 04-9930854 052-6400171
  חטיבה בסמת היאם זבידאת 050-7362543 מיסר זבידאת 04-9532994 052-8084006
  עומר סעדי 052-5211258
  תיכון מקיף בסמת אברהים סעדי 052-4486863 מהיאר סעדי 052-7716494
  050-7362522 איאד סעדי 052-5211258
 • שם גננת (שם גן) שם סייעת טלפון נייד
  היגר האלה 04-9830173 052-4859039
  נבילה קאותר 04-9931275 050-7618094
  אכלאס נדאל 04-9534861 050-7141155
  מנאל שאדיה 04-9534861 052-8266026
  דלאל אלהאם 04-9830175 052-5982703
  סנא סעדי גאדה 04-9830175 050-2040204
  חנסא אום דאהר 052-6949747
  גמלאת אסמהאן 04-9931120 052-5056059
  סארה פאטמה 04-9830494 052-6335498
  רים ופא 04-9830494 052-3022250
  סנא זבידאת גאדה 04-9535042 052-3868534
  רואידה מייסר חליל 052-4713347
  אסמא מרים 054-9742092
  פאטמה פתחייה 04-6996741 050-7659339
  ראיפה רוזה חילף 04-6996741 052-5208937
  לובנה אבסתאם 04-9931275 052-6802301

שם גננת (שם גן) שם סייעת טלפון נייד
היגר האלה 04-9830173 052-4859039
נבילה קאותר 04-9931275 050-7618094
אכלאס נדאל 04-9534861 050-7141155
מנאל שאדיה 04-9534861 052-8266026
דלאל אלהאם 04-9830175 052-5982703
סנא סעדי גאדה 04-9830175 050-2040204
חנסא אום דאהר 052-6949747
גמלאת אסמהאן 04-9931120 052-5056059
סארה פאטמה 04-9830494 052-6335498
רים ופא 04-9830494 052-3022250
סנא זבידאת גאדה 04-9535042 052-3868534
רואידה מייסר חליל 052-4713347
אסמא מרים 054-9742092
פאטמה פתחייה 04-6996741 050-7659339
ראיפה רוזה חילף 04-6996741 052-5208937
לובנה אבסתאם 04-9931275 052-6802301