עאטף זבידאת

תברואן הרשות ופקיד רישוי עסקים

נייד: 052-2229570


המועצה מעמידה בחשיבות גבוהה מאוד את ניקיון וטיפוח פני היישוב למען שיפור איכות חיי התושב ולכן שומרת על איכות העבודה בתחום התברואה, תחזוקה ואיכות הסביבה.

מתפקידי התברואן:
ביצוע עבודות ניקיון שוטפות בישוב
השמדה והדברת מזיקים
תכניות פיתוח בתחום התברואה ואיכות הסביבה
פיקוח על ניקיון ותברואה במוסדות ציבור
ארגון מבצעי ניקיון מקומיים
אחריות על פעילות הווטרינר של הרשות
קשר שוטף עם היחידה הסביבתית האזורית
עמידה בקשר עם תאגיד המים והביוב במקביל למהנדס המועצה

אחד הנושאים המעסיקים כיום את אזרחי הערים בעולם הינה בעיית איכות הסביבה הפוגעת במהלך החיים היומיומיים וכתוצאה מכך ברמת החיים. מועצה מקומית בסמת טבעון שמה לה כמטרה לקדם את נושא איכות הסביבה בתחומה למען רווחת התושבים ושיפור איכות חייהם וסביבתם.
בין היתר, פועלת המועצה לקידום הנושא בדרכים הבאות: מניעה וצמצום מפגעים תברואתיים, מתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה ורישוי עסקים, התחשבות בהיבטים סביבתיים בנושאי תכנון ופיתוח, קידום מחזור פסולת, טיפול בפניות תושבים, הגברת מודעות ציבורית ועוד.

תכנית "בית ספר ירוק"
המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך מובילים מזה עשר שנים את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק, המתקיימת גם במועצה שלנו בשלושה בתי ספר יסודיים ובחטיבת הביניים. מטרת התהליך להביא ליישום עקרונות פיתוח הקיימות בבתי הספר. ההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר, ומתווה דרך פעולה אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".

המחויבות לתחום איכות הסביבה דורש ממוסדות החינוך השותפים לתכנית לגבש מדדים סביבתיים ליישום בתרבות הבית ספרית ובתכנית הפעולה הבית ספרית אשר תעסוק בנושאים הבאים:

– תכנית לימודים מקיפה בנושאי איכות הסביבה והיכרות עם מושגים סביבתיים.
– תכנית פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר הכוללת שימוש מושכל במשאבים, טיפול בתשתיות ופעולות בתחום חינוך והתנהגות מול התלמידים, הסגל וההורים.
– תכנית לנראות ירוקה בבית הספר הכוללת שילוט, לוחות קיר, אתר אינטרנט.
– מעורבות קהילתיתעשייה קהילתית במטרה להגביר את המודעות לנושא איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי.
– "הנהגה ירוקה" המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה ואחראית לקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר.
– תכנית להכשרת מורים בנושאי סביבה וקיימות בהיקף של ארבעה מפגשים.

בסיום התהליך נדרש בית הספר להציג בפני ועדת השיפוט את עמידתו בקריטריונים הנדרשים, ובתום תהליך השיפוט מקבל בית הספר את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק.

לאתר המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן

חקלאות

סמיר קעדאן

האחראי במשרד החקלאות לתקצוב העברת עדרים מאזורי מגורים

נייד: 050-6241593


בסמת טבעון הוא ישוב בדואי עם מסורת של חקלאות בדואית שבה גידולים צמחיים ובעיקר גידול עדרים, מסורת זו  ואורח החיים הבדואי בכלל הביאו בעבר לקרבה למקום ולטבע האזור בו חיי התושב. עם השנים והתפתחות הישוב הצטמצם הבסיס הכלכלי המושתת על חקלאות והיום מעטים בישוב עוסקים בחקלאות באופן מסחרי, ורוב המגדלים מגדלים לשימוש עצמי.

בעוד המגדלים רואים בכך נכס ומסורת, רבים מהתושבים שאינם מגדלים בין אם הם נהנים מהתוצרת ובין אם לאו רואים בגידול עצמו מטרד בשל ריח, זבובים, האפשרות למחלות, ביוב גולמי וכד'.

המועצה רואה כמשימה להסדיר את הגידול החקלאי לרווחת כלל התושבים בכך שתאפשר את הגידולים תקטין את המטרדים הנגרמים מהם ותשפר את נראותם לציבור, לדוגמה הסדרת שימושים חקלאיים בוואדי בין בסמת-סעדיה וחילף והסדרת גידול בעלי חיים באזורים פתוחים שבין מקבצי מגורים.

המועצה תשאף לשפר ולפתח את ענף החקלאות על ידי דחיפה וסיוע ליוזמות מול משרדי הממשלה השונים בזה משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות , המשרדים האחראים על פיתוח קרקע ואחרים, וכן בשיפור הידע החקלאי של התושבים  על ידי הכשרה מקצועית.

לאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר  לחץ כאן