mm

תושבים יקרים,

מועצה מקומית בסמת טבעון שואפת לפתח ישוב כפרי המאפשר שמירה על מאפייני המורשת והמסורת מחד, ולקדם שיפור באיכות חיי הפרט כמטרה מרכזית מאידך.
מאז כניסתי בשנית לתפקיד ראש המועצה בשנת 2013, ראיתי לנכון לקבוע חזון, מטרות ויעדים לאורם תפעל המועצה. בין אלו, בלטו בחשיבותן שלוש ה נושאים עיקריים למועצה:

 1. חינוך
 2. תכנון ופיתוח
 3. איכות חיים ואיכות סביבה

   

  חינוך

  בסמת טבעון בוחרת חינוך!

 • מאז כניסתי לתפקיד בשנית בשנת 2013, הוחזר ניהול התיכון המקיף לידי הרשות.
 • קידום חינוך בלתי פורמלי המועצה, בשיתוף פעולה עם החברה למתנ”סים, הקימה מתנ”ס למועצת בסמת טבעון. המתנ”ס מטפח ומקדם את החינוך הבלתי פורמלי ביישוב ובמסגרתו מפעיל שלושה סניפים בניהול ישיר של המתנ”ס ולא של גורמי חוץ.
 • העלאת אחוזי בגרות אחד היעדים החשובים ביותר, הוא העלאת אחוזי הבגרות היישוביים לאחוזי הממוצע הארצי (50%), על מנת להעניק לבוגרי מערכת החינוך היישובית את ההיצע הרחב ביותר אשר יוכלו לקבל לקראת צאתם לחיים בוגרים.

תכנון ופיתוח

פתרון לבעיית הדיור
הישוב סבל במשך עשרות שנים בהיעדר קרקע זמינה לתכנון ופיתוח שכונות מגורים והמועצה הצליחה להרחיב את תחום השיפוט על מנת לתת רזרבות  עתידיות לפיתוח הישוב. בשלב הראשון, בעזרת מאמצים מקצועיים של הרשות, נבחרי המועצה והעומד בראשה, נכנסה הרשות לתכנית החומש אשר  בעזרתה עומדים אנו כעת בשלבים סופיים לאישור ושיווק של יחידות דיור, המהוות פתרון לטווח ארוך לבעיית הדיור. נוסף על זאת, פועלת המועצה  בעבור מיצוי יתרות הקרקע הזמינות בתכניות המאושרות, בתיאום עם מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
תכנית מתאר
המועצה נמצאת בשלבים מתקדמים להכנת תכנית מתאר כוללת לישוב, במסגרתה מוגדרים כל הצרכים העתידיים של היישוב עד שנת 2040 – מגורים,  תעסוקה, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים ירוקים, חניון משאיות, אולם חתונות התכנית נמצאת בשלב ההגשה לוועדה המחוזית.
תקציבי תכנון בקרקע פרטית
המועצה קיבלה תקציבים לתכנון בקרקע פרטית אשר ינוהלו על ידי הרשות. התכניות בשלבי הכנה מתקדמים על מנת למצות ולנצל את היתרות  הפרטיות בתוך הישוב.
פתרון פזורת זבידאת מערב-מערב
במאמצים אדירים אושרה תכנית מפורטת לשכונת מגורים חדשה אשר תיתן מענה ופתרון לפזורת זבידאת מערב-מערב הממוקמת מחוץ לקו הכחול של  היישוב וחיה בתנאים קשים מאוד. במהלך שנת  2016 תקבל הרשות כספי פיתוח עבור השכונה ובהמשך תתחיל שלב של הסדרים עם התושבים  לקראת אכלוס השכונה.

איכות חיים ואיכות סביבה

החל מיומה הראשון, דאגה המועצה לטיפול בנושא הניקיון וכן לשיפור איכות החיים ורמת השירותים לתושבים.
רכב טיאוט
המועצה הנוכחית רכשה רכב טיאוט, אשר יפעל בבעלות המועצה בתוך הישוב ושכונותיו, לרווחת התושבים.
פינוי אשפה
המועצה הגדירה חוזה חדש מול קבלן האשפה אשר דורש פינוי אשפה פעמיים בשבוע על מנת לשפר את רמת השירות לתושב.
חיבור למערכת ביוב מרכזית
לאחר מאמץ של עשרות שנים בהן סבל היישוב מהיעדר חיבור למערכת ביוב מרכזית, קידמה המועצה את הנושא והביאה להחלת פתרון סופי דרכו חוברו כמעט 70% מתושבי בסמת וסעדייה למערכת הביוב המרכזית ובמשך השנים 2016-2017 יבוצעו חיבורים לשכונות זבידאת וחילף.
זהו הישג גדול לישוב ולתושבים, במסגרת חיבור כל הישוב למערכת הביוב המרכזית והתאמת הישוב לעידן המודרני.
איכות חיים וביטחון אישי
המועצה והעומד בראשה, פועלים בשיתוף פעולה עם גופים רבים במטרה להגביר את תחושת הביטחון, השייכות ומעורבות התושבים ביישוב.

אני מזמין אתכם, תושבי המועצה, להיות שותפים לי, לנבחרי המועצה ועובדיה, בקידום החזון היישובי, חיזוק החוסן הקהילתי ושיפור איכות חיינו.
אתר המועצה מזמין אתכם להתעדכן בפעילות הענפה, להעביר פניות ציבור, להסתייע בחומרים המוצגים ולהרגיש חלק מן היצירה המקומית.

שלכם ובשבילכם,
מוניר זבידאת ראש המועצה
טלפון: 04-9119074
שעות קבלה: ימי ב’ בשעות 10:00-13:00