נאסר דראושה

מנהל מחלקת רווחה

משרד: 04-9530142/52
דוא"ל: revakha_b.tivon@hotmail.com
קבלת קהל: ימים א', ב', ד' בשעות 09:00-14:00


מחלקת הרווחה מעניקה שירות לפרטים, משפחות וקהילה המתגוררים בתחומי המועצה. המחלקה אחראית על תכנון תקציבי שירותים לפי צרכים העולים ומשתנים וכן בהתאם לסדרי עדיפויות מקומיים ומדיניים.

תפקידם של העובדים במחלקה לשירותים חברתיים כולל:
מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאליתפרטנית, קבוצתית וקהילתית.

עובדי המחלקה:

  • עו"ס אסואן עבדאללה – רכזת משפחתונים וועדות החלטה.
  • עו"ס סוזאן שוקחה עו"ס משפחות.
  • עו"ס סחר שחאדה עו"ס משפחות.
  • עו"ס אמל זבידת עו"ס משפחות.
  • עו"ס סמר שעבאן עו"ס קהילתית ושיקום שכונות.
  • סמר זבידאת עובדת זכאות ומזכירה.