תושב יקר, האגף לפניות הציבור, אחראי לטיפול בפניות ובתלונות התושבים.

כחלק ממאמצינו להרחיב את אפיקי התקשורת  העומדים לרשותכם עם המועצה המקומית בסמת טבעון ,  ניתן לפנות אלינו גם באמצעות טופס זה.